|   print

Current innovations in regulatory reproductive toxicity assessment
[ Actuele ontwikkelingen in regelgeving omtrent het vaststellen van reproductietoxiciteit ]
 
Piersma AH, Hakkert B, Muller JJA

36 p in English   2007

RIVM rapport 340700002
download pdf (227Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Chemicals must be tested for adverse effects on human reproduction. Thanks to innovations, testing will become more efficient, thereby reducing the use of experimental animals. The main developments have been signalled in an overview of current developments in the testing of reproductive toxicity (the adverse effects of chemicals of reproduction) documented in this RIVM report.
Chemicals can adversely affect reproduction, which may manifest itself as reduced fertility or maldevelopment of the fetus. Manufacturers of chemicals are required to assess these adverse effects, for example, in the framework of the European programme for chemical safety called REACH.
Current methods for reproductive toxicity assessment, which rely mainly on experimental animal studies, stem from the early eighties. The high animal use in the testing of reproductive toxicicity is primarily due to the need to study more than one generation.
Reductions of animal use are, however, imminent, with developments in the endocrine disruption, animal welfare and REACH having stimulated innovations in this area. Standard protocols are in the process of being amended and there are proposals for novel test systems. These developments also influence testing strategies, which combine individual tests in a tiered approach. These are innovations then that should lead to increased efficiency and reduced animal use.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Chemische stoffen moeten getest worden op schadelijke effecten op de voortplanting van de mens. Dankzij innovaties zal dit steeds efficienter kunnen, waardoor ook minder proefdieren gebruikt hoeven te worden.
Dit staat in dit rapport van het RIVM. Het rapport geeft een overzicht van actuele ontwikkelingen in het meten van reproductietoxiciteit, de schadelijke effecten van chemische stoffen op de voortplanting.
Chemische stoffen kunnen schadelijke effecten op de voortplanting teweegbrengen, zoals een verminderde vruchtbaarheid en een verstoorde ontwikkeling van de ongeborene. Onder meer in het kader van het Europese testprogramma REACH moeten producenten van chemische stoffen deze schadelijke effecten vaststellen.
De huidige methoden om reproductietoxiciteit in kaart te brengen stammen uit de jaren tachtig. Deze methoden zijn voornamelijk gebaseerd op studies met knaagdieren. Het gebruik van proefdieren ligt daarbij hoog. Dit komt voornamelijk doordat meer dan een generatie moet worden bestudeerd.
Een verminderd proefdiergebruik is echter in aantocht. Onderzoek aan hormoonverstoring, proefdierwelzijn en het Europese testprogramma REACH hebben innovaties op dit gebied gestimuleerd. Hierdoor worden gestandaardiseerde testen aangepast en nieuwe testmethoden voorgesteld. Dit beinvloedt tevens teststrategieen, die individuele testen combineren op een getrapte manier. De innovaties moeten leiden tot een verhoogde efficiency en een verminderd proefdiergebruik.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-03-13 )