|   print

[  ]
 
Zwaveling JH , Doel R van den , Groot G de , Savelkoul TJF

27 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van een geval van bodemverontreiniging met lood in de gemeente Alblasserdam werd een onderzoek verricht naar de loodconcentratie in het bloed van 13 kinderen in de leeftijd van 2 tot en met 14 jaar, woonachtig in het verontreinigde gebied. Het doel was vast te stellen of deze groep kinderen meer dan normaal voor Nederland met lood belast zou zijn. De loodbelasting van deze groep kinderen bleek niet hoger te zijn dan die van kinderen uit overeenkomstige gebieden in Nederland. Alle individuele loodconcentraties bleven onder de grenswaarde voor verder onderzoek van 250 mug Pb/l bloed. Er bestond dan ook geen aanleiding voor voortzetting van medisch onderzoek op individuele basis, noch voor uitbreiding van het onderzoek naar de overige bewoners van de betreffende wijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-02-29 )