|   print

Onderzoek naar de loodconcentratie in bloed bij kinderen van 3 tot en met 13 jaar, wonend in een met lood verontreinigd gebied te Borssele, uitgevoerd op 26 april 1989
[ Examination of the blood lead concentration of children, 3 to 13 years of age, living in Borssele (26-04-89) ]
 
Jans HWA, Meulenbelt J, de Groot G, Savelkoul TJF

23 p in Dutch   1989

RIVM Rapport 348201007

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Naar aanleiding van bodemverontreiniging met lood in de gemeente Borsele werd op verzoek en ten laste van de Regionale Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid voor de provincie Zeeland een onderzoek verricht naar de loodconcentratie in het bloed van 12 kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 13 jaar, woonachtig in het verontreinigde gebied. Het doel van het onderzoek was vast te stellen of de bloedloodconcentratie bij deze kinderen de grenswaarde van 250 mug/l, niet overschreed. De concentratie van lood in het bloed bleef in alle individuele gevallen onder de 250 mug Pb/l, hetgeen als grenswaarde voor nader onderzoek werd gehanteerd. De loodbelasting van de onderzochte kinderen bleek niet hoger te zijn dan die van kinderen wonend in overeenkomstige gebieden in Nederland. Er bestond op grond van deze resultaten geen aanleiding voor een voortzetting van het medisch onderzoek op individuele basis noch voor uitbreiding van het onderzoek naar de overige bewoners uit de betreffende wijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1989-04-30 )