|   print

Blootstelling van de huid aan methylbromide. Een onderzoek bij zes personen, betrokken bij ontsmettingswerkzaamheden
[ Exposure of the skin to Methyl Bromide: a study of six cases occupationally exposed to high concentrations during fumigation ]
 
Meulenbelt J, de Kort WLAM, Zwaveling JH, Hezeman-Boer M, Remmert HP, Savelkoul TJF, van Vloten WA, Sangster B

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 348600001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het rapport wordt verslag gedaan van de bevindingen bij de personen die waren betrokken bij de begassing met methylbromide van het Muiderslot op 860923. Bij de zes betrokkenen waren ernstige dermale veranderingen opgetreden die met conservatieve therapie adequaat werden behandeld. Tevens bleek er een significante belasting van het lichaam met bromide te zijn opgetreden ten gevolge van de dermale blootstelling aan methylbromide. Het uitblijven van systemische effecten in deze groep van personen is waarschijnlijk te danken aan de relatief korte expositieduur.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-12-31 )