|   print

Onderzoek naar de concentraties in bloed van pentachloorfenol (PCP) en gamma-hexachloorcyclohexaan (gamma-HCH) van bewoners en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam
[ Examination of PCP and gamma-HCH bloodconcentrations in inhabitants and future inhabitants of a renovated warehouse in Amsterdam ]
 
Remmert HP, van den Doel R, Hofstee AWM, Meulenbelt J, Greve PA, Slob W, Meyer HHP, van den Boogert ALF, Savelkoul TJF

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 348703001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Bij huidige en toekomstige bewoners van een gerenoveerd pakhuis te Amsterdam waarvan houten balken bewerkt waren met PCP en gamma-HCH, werd een onderzoek verricht naar de concentraties van deze stoffen in het bloed als maat voor de lichaamsbelasting. Tussen de beide groepen werd geen statistisch significant verschil aangetoond. In vergelijking met eerder verkregen gegevens over deze stoffen bij menselijke vrijwilligers waren er eveneens geen statistische verschillen. Er wordt geconcludeerd dat het verblijf in de woningen niet heeft geleid tot een additionele lichaamsbelasting met PCP en gamma-HCH.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-12-31 )