|   print

[  ]
 
Betuw CAJ van , Hofstee AWM , Sangster B

50 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft het prospectieve onderzoek naar acute intoxicaties in de bedrijfssituatie dat in 1988 is uitgevoerd. Van de 534 intoxicaties die zich in 1988 in de arbeidssfeer hebben voorgedaan en ten behoeve waarvan het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum informatie is gevraagd, hebben 345 informatieaanvragers hun medewerking verleend door een vragenformulier in te vullen en te retourneren. De intoxicaties die zich hebben voorgedaan werden voornamelijk veroorzaakt door exposities aan bestrijdingsmiddelen, oplosmiddelen, etsende stoffen en longirriterende gassen. Uit de enquetes is gebleken dat een belangrijk deel van de intoxicaties werd veroorzaakt door het niet dragen van beschermende kleding en onbekendheid met apparatuur. Goede informatie en voorlichting met werken van toxische stoffen blijkt dus van wezenlijk belang.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-09-30 )