|   print

[  ]
 
Somers HHJ , Stolker AAM , Gelderen CEM van , Savelkoul TJF , Ginkel LA van

25 p in Dutch   1995

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes a simple liquid chromatographic method for the determination of glycyrrhetinic acid in samples of human plasma. After denaturation of the plasma proteins with urea, glycyrrhetinic acid is extracted from the matrix by ionparing solid-phase extraction. Glycyrrhetinic acid is separated from plasma components by isocratic reversed-phase high performance liquid chromatography (UV-absorbance 248 nm). The limit of detection is 0,23 mg/l and the limit of determination is 0,38 mg/l. The extraction recoveries (mean(n=15)+- S.D.) at concentration levels of 0,36 ; 0,90 and 1,8 mg/l are respectively (78 +- 39)%, (71+- 17)% and (86 +- 10)%.The method was applied on 577 samples of human plasma, obtained from human volunteers participating in a study determining the no-effect level of glycyrrhizine intake.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het glycyrrhetinezuur wordt van de plasma componenten gescheiden met isocratische hoge-druk vloeistofchromatografie (UV-absorptie bij 248 nm). De detectielimiet bedraagt 0,23 mg/l en de bepaalbaarheidsgrens 0,38 mg/l. De extractie-opbrengsten (gemiddelde (n=15) +- S.D.) voor de concentraties van 0,36 ; 0,9 en 1,8 mg/l zijn respectievelijk (78 +- 39)%, (71 +- 17)% en (86 +- 10)%. De methode is toegepast bij de analyse van 577 plasma monsters afkomstig van menselijke vrijwilligers die deelnamen aan een onderzoek ter bepaling van het no-effect level voor glycyrrhizine inname.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1995-01-31 )