|   print

[  ]
 
Remmert HP , Cremers PMA

p in Dutch   1987

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De gevaren verbonden aan de expositie aan arsine maken het wenselijk dat een protocol beschikbaar is waarbij minimaal de hoofdlijnen zijn aangegeven hoe bij dergelijke ongevallen te handelen. Dit document bevat een voorstel daartoe, waarin vooral aandacht is besteed aan de medische aspecten bij de eerste opvang van slachtoffers in het veld. Aan de hand van een literatuurstudie (die als bijlage aan het rapport is toegevoegd) wordt geconcludeerd dat er op de ongevalsplaats medisch gezien slechts maatregelen resten van algemeen ondersteunende aard. Deze verschillen in wezen niet van die welke men gewend is bij andersoortige ongevallen. Met dit verschil dat bij deze intoxicatie nooit mond op mondbeademing moet worden toegepast. Slechts onder bepaalde omstandigheden is onverwijld opname in een ziekenhuis aangewezen. Daar dient men dan wel over een gereed liggend behandelingsprotocol te beschikken. Het rapport bevat een drietal algoritmen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1987-06-30 )