|   print

[  ]
 
Xanten NHW van , Cremers PMA

34 p in Dutch   1988

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport behandelt de eigenschappen van chloorsulfonzuur, zowel fysisch-chemisch als toxicologisch. Achtereenvolgens komen de naamgeving, de chemische, fysische en andere eigenschappen, de kinetiek en effecten aan de orde. Daarna wordt ingegaan op de functie van chloorsulfonzuur in chemische reacties en het gebruik in de industrie, gekoppeld aan de te nemen veiligheidsmaatregelen. Tenslotte worden de acute toxische effecten bij dier en mens besproken, de te gebruiken analysemethoden en de therapie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1988-12-31 )