|   print

[  ]
 
Spaans E , Vries I de , Dijk A van , Savelkoul TJF

33 p in Dutch   1996

download pdf (1306Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Although lead pollution, and thus lead intoxication, should be a decreasing problem in Western society, the Dutch Poison Control Centre and the medical toxicology outpatient Department of the Utrecht University Hospital are still often faced with patients with worrisome blood lead concentrations. Understanding the behaviour of lead in the human body is essential in dealing with these problems. Therefore a kinetic model which can explain this behaviour has been developed. Furthermore, the situation of a high lead burden is considered and an insight into the events surrounding treatment of these patients is presented.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Regelmatig worden het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de polikliniek Medische Toxicologie van het Academisch Ziekenhuis Utrecht geconfronteerd met vragen van artsen die te maken hebben met personen met een verhoogde blootstelling aan lood. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk inzicht te hebben in de kinetiek van lood in het menselijk lichaam. In deze studie is een model ontwikkeld dat als hulpmiddel gebruikt kan worden bij het tot stand brengen van dit inzicht. Vervolgens wordt aan de hand van computersimulaties het verloop van een chronisch verhoogde loodbelasting en het nut van chelatietherapie beschreven.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1996-01-31 )