|   print

Vergiftigingen in 1998 bij pubers, volwassenen en bejaarden
[ Poisonings in 1998 in adolescents, adults and older persons ]
 
van Zoelen GA, de Vries I, Meulenbelt J

34 p in Dutch   2000

RIVM Rapport 348802019
download pdf (964Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 1988 the National Poisons Control Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) analysed reported expositions to xenobiotics to establish the frequency of accidental intoxication in adolescents, adults and older persons. Adults were involved in 72% of the approximately 20,000 information requests on exposition to xenobiotics. In most (63%) of the intoxication cases, medicines were ingested. Alcohol, drugs and tobacco, and household and industrial products were involved in 21% of the cases. Exposure to pesticides, plants, mushrooms and cosmetics was limited. Some new medicines were highly frequent in intoxication cases after their introduction. Look-alike packages of some "non-food" products, of which the appearance resembles a "food product", increasingly lead to erroneous use and unintended exposure. New illicit drugs can suddenly become available and the revival of old products, like gammahydroxybutyrate, used in a different manner caused severe intoxications. The poisons control centre has an important role in the signalling of unexpected possible dangerous circumstances or exposure to xenobiotics, especially after the introduction of new consumer products and medicines. Informing health authorities enables measures to be found and initiated to diminish the number of specific exposures.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het RIVM heeft de in 1998 geregistreerde vergiftigingsgevallen geanalyseeerd om een gedetailleerd beeld te krijgen van de vergiftigingen bij de leeftijdsgroepen "pubers, volwassenen en ouderen". Bij de circa 20.000 onderzochte (vermoede)geintoxiceerden behoort 72% van de personen tot de leeftijdscategorie volwassenen, het aandeel van pubers en bejaarden was relatief klein. Geneesmiddelen werden het meest (63%) ingenomen. In mindere mate (21%) ging het om expositie aan producten uit de categorieen "alcoholica, drugs en tabak", "huishoudmiddelen en doe het zelf producten" en "industrieproducten". Blootstelling aan "bestrijdingsmiddelen", "planten, paddestoelen en dieren" en "cosmetica" was beperkt. Een aantal nieuwe geneesmiddelen blijkt al kort na introductie veelvuldig betrokken te zijn bij bij overdoseringen. Verpakkingen van sommige "non-food" producten, waarvan het uiterlijk lijkt op een "food" product, kunnen aanleiding geven tot verwisseling, en dientengevolge tot een ongewenste blootstelling. Nieuwe drugs kunnen plotseling populair worden. Oude geneesmiddelen die herontdekt worden voor ander gebruik, zoals het gammahydroxyboterzuur (GHB), kunnen bij misbruik ernstige intoxicaties veroorzaken. Het NVIC vervult een belangrijke functie bij het onderkennen van onvoorziene gezondheidsrisico's na de introductie van nieuwe consumenten producten en geneesmiddelen. Door informering van de overheid en beroepsgroepen kan de aanzet gegeven worden tot onderbouwing van specifieke maatregelen ter reductie van blootstelling aan xenobiotica.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2000-08-14 )