|   print

Acute vergiftigingen bij mens en dier. Jaaroverzicht 2002. Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum
[ Acute intoxications in humans and animals. Annual report 2002. National Poisons Information Centre ]
 
van Gorcum TF, van Velzen AG, van Riel AJHP, Meulenbelt J, de Vries I

68 p in Dutch   2003

RIVM rapport 348802020
download pdf (3695Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
The National Poisons Information Centre (NVIC) of the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) provides information on acute intoxications by telephone, 24 hours a day, to physicians, veterinarians, pharmacists and government institutions such as regional health authorities, the fire brigade and the police. In 2002, the total number of information requests increased once again, to almost 32,000. These information requests mainly concerned intoxications with prescription drugs, cleaning products, food, drinks, recreational drugs, plants, fungi, animals, pesticides, industrial products and cosmetics. In addition to providing information on acute intoxications, one of the main tasks of the NVIC is to note new developments with regard to acute intoxications. A striking example of such a new development that the NVIC noted in 2002, was an alarming increase in the number of exposures to products used to waterproof clothing and shoes. After consultation with the Inspectorate for Health Protection, a warning was published in national newspapers and the products involved were withdrawn from the market. Other products that were monitored closely by the NVIC in 2002 include hydroxybutyrate (GHB), XTC, ephedra containing products, glow sticks (worn at partyscenes), methylphenidate and over-the-counter drugs. In 2002, the NVIC had an advisory role in a number of calamities, including an incident with a leaking tank wagon at a railway station in Amersfoort and a fire on a ship in Vlaardingen. This report provides an overview of the information requests on acute intoxications in humans and animals and on major incidents, which the NVIC received in the year 2002. A number of noticeable developments will be discribed in more detail.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verstrekt 24 uur per dag telefonische informatie over mogelijke acute vergiftigingen aan artsen, dierenartsen, apothekers en overheidsinstanties als GG&GD, brandweer en politie. In 2002 nam het totale aantal informatieverzoeken aan het NVIC wederom toe, naar bijna 32.000. Deze informatieverzoeken betreffen o.a. blootstelling aan geneesmiddelen, huishoudmiddelen, voedsel, dranken, drugs, planten, paddestoelen, dieren, bestrijdingsmiddelen, industrieproducten en cosmetica. Naast de informatieverstrekking, heeft het NVIC een signalerende functie voor ontwikkelingen ten aanzien van acute vergiftigingen. Een opvallend voorbeeld van een dergelijke ontwikkeling, die het NVIC in 2002 signaleerde, was een verontrustende toename van het aantal ernstige intoxicaties na blootstelling aan waterafstotend makende middelen. Na overleg met de Voedsel en Warenautoriteit/Keuringsdienst van Waren is een publiekswaarschuwing in kranten geplaatst en zijn de betreffende middelen van de markt gehaald. Het NVIC heeft verder in 2002 een aantal middelen nauwgezet gevolgd, waaronder drugs als gammahydroxyboterzuur (GHB), XTC en efedra bevattende middelen, fluorescerende staafjes (gedragen in de partyscene), methylfenidaat (RitalinP) en zelfzorgmedicatie. Het NVIC had in 2002 bij verschillende calamiteiten een adviserende rol, waaronder een incident met een lekkende treinwagon op station Amersfoort en een brand met dichte rookontwikkeling op een vissersschip in Vlaardingen. Dit rapport geeft een overzicht van de informatieverstrekking over acute vergiftigingen bij mensen en dieren, alsmede bij calamiteiten, in 2002 en gaat verder in op opvallende ontwikkelingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2003-10-31 )