|   print

[  ]
 
Sangster B , Groot G de

19 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid van de USSR aan de WHO is aan de lokale Gezondheidsautoriteiten assistentie verleend bij het ophelderen van de oorzaak van een epidemie van haaruitval bij kinderen in Chernovtsy, USSR. Onderzocht werden gegevens over het verloop van de epidemie en analyse-gegevens van de kinderen en van het milieu. Tevens werd en representatieve groep van 24 van de 165 kinderen die ziek waren geweest onderzocht. De totale groep bestond uit kinderen met verschillende ziekten van het haar, vaak met een goed gedefinieerde etiologie en met een bekend klinisch verloop. Echter, afwijkend hiervan was een diffuus effluvium capillorum dat bij 9 van de 24 onderzochte kinderen was voorgekomen. Op basis van de klinische symptomen en van de gegevens over de uitscheiding van thallium in de urine, kon thalliumtoxicatie als mogelijke oorzaak van de epidemie worden uitgesloten, evenals een systemische intoxicatie door een andere oorzaak. De aandoening van de bovenste luchtwegen, die bij alle 9 kinderen aan de alopecia voorafging, suggereerde een infectueuze oorzaak van het syndroom. Er werd geconcludeerd dat een exogene biologische of chemische factor het meest waarschijnlijk is.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-05-31 )