|   print

[  ]
 
Waijers PMCM , Feskens EJM

91 p in Dutch   2005

download pdf (357Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A total diet approach provides an appealing way to evaluate the diet of the Dutch population. We have reviewed the existing literature and found that currently used methods contain several drawbacks and limitations and therefore propose to construct a diet quality index specific for the Netherlands using a new approach. Changes in food consumption habits have both positive and negative effects on the health of the Dutch population. However, the exact health consequence cannot be assessed by considering individual nutrients and foods, a common approach. To assess the quality of the diet of the Dutch population, the diet should be considered as a whole. Two distinct methods are commonly used: diet quality scores, that are defined beforehand based on current nutrition knowledge and dietary patterns, derived afterwards from food consumption data using statistical methods. This report contains a critical review of the literature on diet quality scores and dietary patterns.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een 'holistische' benadering, waarbij eetpatronen als uitgangspunt worden genomen, is een aantrekkelijke manier om de voeding van de Nederlandse bevolking te beoordelen. We hebben de huidige literatuur onderzocht en vonden dat de gebruikte methoden verscheidene tekortkomingen en beperkingen hebben. We stellen dan ook voor om middels een nieuwe aanpak een geintegreerde voedingsindex te ontwikkelen, specifiek voor de Nederlandse situatie. Veranderingen in het voedingspatroon hebben zowel positieve als negatieve gevolgen voor de voedingsstoffenvoorziening en de gezondheid van de Nederlandse bevolking. De precieze impact van deze veranderingen op de gezondheid kan niet worden bepaald door te kijken naar individuele voedingsstoffen en voedingsmiddelen, de meest gangbare benadering. Om de kwaliteit van de voeding van de Nederlandse bevolking te bepalen, dient deze in zijn geheel te worden beschouwd. Dit gebeurt op twee verschillende manieren: vooraf kan een voedingsindex worden opgesteld op basis van bestaande kennis omtrent gezonde voeding, of eetpatronen kunnen middels statistische methoden achteraf worden afgeleid uit beschikbare voedselconsumptiegegevens. Dit rapport bevat een kritische beschouwing van de huidige literatuur op dit gebied.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 2005-05-24 )