|   print

Effects of maternal diet during pregnancy on birth weight of the infant
[ Het effect van de voeding van zwangere vrouwen op het geboortegewicht van hun kinderen ]
 
Boer JMA, van Bakel AM, Hoogervorst EM, Luijten M, de Vries A

47 p in English   2009

RIVM rapport 350020009
download pdf (457Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In Western countries the diet of the mother during pregnancy has little impact on the birth weight of the child. In this part of the World, in general, no real nutritional deficiencies exist. Therefore, there is no reason as yet to adapt dietary guidelines for pregnant women. This is concluded from a literature review of the results from research on the relation between diet and birth weight in humans and animals. This review has been carried out by RIVM and was commissioned by the Ministry of VWS.
Small effects on birth weight are seen in relation to the intake of protein, folate, excessive alcohol and caffeine during pregnancy. Both high and low protein intake lower birth weight. Excessive intake of alcohol (more than two to three glasses per day) and caffeine (more than three cups of coffee per day) also lower birth weight. The higher the folate intake, the higher the birth weight. The differences in birth weight vary between 50 and 200 grams.
Birth weight is an important predictor for body weight at later ages. Both a low ('under 2500 grams') and a high (above 4000 grams) birth weight increase the risk of overweight. Thus already during pregnancy the mother may contribute to the prevention of overweight in her offspring.
Diet during pregnancy may have effects on the health of the child that become apparent later in life. Little is known on this subject. Therefore more research is needed, investigating the relation of the diet of the mother during pregnancy with overweight and chronic diseases later in the child's life.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In het westen heeft de voeding van de moeder tijdens de zwangerschap weinig effect op het geboortegewicht van het kind. In dit deel van de wereld bestaan namelijk over het algemeen geen echte tekorten aan voedingsstoffen. Er is daarom vooralsnog geen reden de voedingsrichtlijnen voor zwangere vrouwen aan te passen. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS. Hierin zijn de resultaten van onderzoek naar de relatie tussen voeding en geboortegewicht bij mensen en dieren op een rij gezet.
Geringe effecten zijn te zien bij de inname van eiwit, foliumzuur, overmatig alcohol en cafeine tijdens de zwangerschap. Zowel te veel als te weinig eiwit verlaagt het geboortegewicht. Overmatig gebruik van alcohol (meer dan twee tot drie glazen per dag) en cafeine (meer dan drie kopjes koffie per dag) verlagen ook het geboortegewicht. Voor foliumzuur geldt: hoe hoger de inname, hoe hoger het geboortegewicht. De verschillen in geboortegewicht varieren tussen 50 en 200 gram.
Geboortegewicht is een belangrijke voorspeller van het gewicht op latere leeftijd. Zowel een laag (onder 2500 gram) als een hoog geboortegewicht (boven 4000 gram) verhoogt het risico op overgewicht. Al tijdens de zwangerschap kan de moeder er dus aan bijdragen dat overgewicht bij haar kinderen wordt voorkomen.
De voeding tijdens de zwangerschap heeft mogelijk effecten op de gezondheid van het kind die pas later in het leven zichtbaar worden. Hierover is nog weinig bekend. Daarom is meer onderzoek nodig naar de relatie tussen voeding van de moeder tijdens de zwangerschap en overgewicht en chronische ziekten in het latere leven van het kind.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2009-06-04 )