|   print

Voeding en ADHD
[ Diet and ADHD ]
 
Buchner FL, Ezendam J, Tijhuis MJ, Mennes W, van Loveren H, van den Berg SW

61 p in Dutch   2009

RIVM rapport 350021001
download pdf (319Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This literature study from RIVM does not support concrete dietary guidelines for a reduction in ADHD symptoms. No scientifically substantiated relevant effect of diet on ADHD was found. There are no sufficient high quality studies in this area. Some indications for a relationship between diet and ADHD were obeserved, but additional research is needed to verify these indications. This research is advisable because a change in dietary patterns in ADHD patients can possibly decrease or prevent medication use.
In this report an overview of studies on the relationship between ADHD and dietary factors or diets is presented. We investigated the dietary factors omega-3 and omega-6 fatty acids, zinc, magnesium, iron, gluten and additives. There are too little studies on the relationship between ADHD and zinc, magnesium, iron and gluten to draw any conclusions. We did find a small, but clinical irrelevant effect of fatty acid supplementation on ADHD. Of the additives, mainly colouring agents are investigated. There seems to be a small effect of these agents on behaviour, but this is not specifically ADHD.
Furthermore, we investigated three different diets: the 'Feingold'-diet, the 'oligoantigene'-diet and the 'Pelsser-Voeding en Gedrag'-diet. Studies indicate that some children may benefit from these diets. Whether this is a true effect, and if so, which children and which mechanism is responsible for this effect cannot be scientifically substantiated. A complicating factor is that an effective diet composition has to be determined for each individual separately.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Uit een literatuurstudie van het RIVM kunnen op dit moment geen concrete voedingsadviezen afgeleid worden om symptomen van ADHD te verminderen. Een relevant effect van voeding op ADHD kan onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd worden. Er zijn daarvoor te weinig grote en kwalitatief goede studies uitgevoerd. Er zijn wel aanwijzingen voor een relatie tussen voeding en ADHD, maar aanvullend onderzoek is nodig. Dit is wenselijk, omdat voeding mogelijk het gebruik van medicatie voor ADHD-klachten kan verminderen of voorkomen.
Dit rapport bevat een overzicht van studies naar de invloed van voedingscomponenten en specifieke dikten op het gedrag van kinderen met ADHD. Het gaat hierbij om de afzonderlijke voedingscomponenten omega-3- en omega-6-vetzuren, zink, magnesium, ijzer, gluten en additieven. Voor vetzuren worden gunstige effecten gevonden, maar deze zijn klein en klinisch niet relevant. Naar de effecten van zink, magnesium, ijzer en gluten zijn tot op heden te weinig studies uitgevoerd om een eenduidige conclusie te kunnen trekken. Van de additieven zijn voornamelijk kleurstoffen onderzocht. Als er al een effect op gedrag is, is dit waarschijnlijk klein en niet specifiek voor ADHD.
Daarnaast zijn drie specifieke dieten bekeken, waarin bepaalde bestanddelen van de voeding vermeden worden: het 'Feingold'-dieet, het 'oligoantigeen'-dieet en het 'Pelsser-Voeding en Gedrag'-dieet. De studies geven aanwijzingen dat een deel van de kinderen profijt kan hebben van deze dieten. Of dit daadwerkelijk zo is, zo ja bij welke kinderen en welke werkingsmechanismen hierachter liggen, is (nog) niet wetenschappelijk aangetoond. Een complicerende factor hierbij is dat de meest effectieve dieetsamenstelling per individu wordt vastgesteld.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-01 )