|   print

Resultaten van de voedselconsumptiepeiling 2003
[ Results of the national food consumption survey 2003 ]
 
Hulshof KFAM, Ocke MC, van Rossum CTM, Buurma-Rethans EJM, Brants HAM, Drijvers JJMM, ter Doest D

111 p in Dutch   2004

RIVM rapport 350030002
download pdf (572Kb)  
zie ook RIVM rapport 350030003: Voedselconsumptiepeiling 2003.Samenvatting werkwijze en evaluatie  

Toon Nederlands

English Abstract
Consumption of vegetables and fruits among Dutch young adults is grossly inadequate. With regard to dietary fat intake, intake of saturated fats is still too high, whereas average intake of trans fatty acids stands almost at the recommended level. A great gain in public health can be achieved by improving dietary habits to meet with recommendation levels, for example, by increasing vegetable and fruit consumption and improving the fatty acid profile in the diet. Food consumption was assessed in 750 Dutch adults 19-30 years of age. Given the recommendation of 150-200 g vegetables per day, only 2% of the research population consumed 150 g daily and none of the 750 adults assessed consumed 200 g daily. Less than 10% of the population consumed the recommended 200 g of fruit per day. Over half the respondents (53% of the women and 58% of the men) consumed a diet containing less than 35% energy fat. The recommendation to use a diet with less than 10% energy saturated fatty acids was met by few: 11% of the men and 6% of the women. Almost 60% of the men and 28% of the women used a diet that contained less than 1% energy from trans fatty acids. Based on these results we recommend that nutrition policy remain focused on increasing vegetable and fruit consumption, and decreasing intake of saturated fatty acids.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Nederlandse jongvolwassenen consumeren veel te weinig groenten en fruit. Met betrekking tot de vetinneming is met name de inneming van verzadigde vetzuren te hoog, terwijl de inneming van transvetzuren de aanbeveling gemiddeld benadert. Er valt veel gezondheidswinst te behalen wanneer de voedingsgewoonten in lijn zouden zijn met de aanbevelingen, met name door de groente- en fruitconsumptie te verhogen en het vetzuurprofiel in de voeding te verbeteren. In dit onderzoek zijn de voedingsgewoonten van 750 19-30 jarige Nederlanders gemeten. Uitgaande van de aanbeveling van 150-200 gram groenten per dag, bleek dat slechts 2% van de deelnemers (5,5% van de mannen en 0,2% van de vrouwen) minstens 150 g per dag consumeerde en niemand gewoonlijk 200 gram groente of meer gebruikte. Op basis van gebruikelijke consumptie voor de groep 'vruchten' bleek dat slechts 7-8% de aanbevolen 200 gram at. Ruim de helft van de deelnemers (53% van de vrouwen en 58% van de mannen) gebruikte een voeding met minder dan 35 energie% vet. De richtlijn om minder dan 10 energie% verzadigde vetzuren te gebruiken werd slechts door weinigen bereikt: namelijk door 11% van de mannen en 6% van de vrouwen. Bijna 60% van de mannen en 28% van de vrouwen gebruikte een voeding die minder dan een energie% transvetzuren bevatte. Op basis van deze resultaten wordt geadviseerd om het voedingsbeleid te blijven richten op het stimuleren van de groente- en fruitconsumptie en het verminderen van de hoeveelheid verzadigde vetzuren in de voeding.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO-Voeding
( 2004-10-14 )