|   print

Postlaunch Monitoring of Functional Foods - Methodology development (II)
[ Postlaunch monitoring van functionele voedingsmiddelen - methodologie ontwikkeling (II) ]
 
de Jong N, Buurma-Rethans EJM, Fransen HP, Ocke MC

109 p in English   2005

RIVM rapport 350030005
download pdf (538Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Despite the availability of numerous cohort and monitoring studies in different populations in the Netherlands, the available information on functional food and/or supplement use on the whole from these studies is rather limited. Unfortunately, food intake data are vital for Post Launch Monitoring (PLM) of functional foods. Data gathered within the framework of the Dutch National Food Consumption Survey (DNFCS) appear most appropriate for signaling purposes - a first step in PLM. It will be important for future national surveys to provide individual links to other registries and to focus the survey on, among others, special target and risks groups for functional food consumption and supplements. Collecting additional nutritional and health status information and further development of nutrient databases to calculate nutrient intake will be imperative. Two studies were investigated to obtain experience in using the currently available functional food consumption data. In the DNFCS 2003 study with participants aged 19 to 30 years, the total dietary intake by users generally met the recommendations, with folic acid being a frequent exception. The recommended amounts for the phytosterol/phytostanol enriched spreads were not met by the consumers. The VIO 2002 study with children aged 9, 12, and 18 months showed (among users) total dietary intake to amply meet the recommendations. In neither study did intakes generally exceed the safe Upper Levels, with very few exceptions in the 90th percentile of the intake distributions. Since results are based on observed intakes and not on usual intakes, they are only indicative.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Consumptiegegevens over functionele voedingsmiddelen zijn beperkt beschikbaar, ondanks de vele monitoring- en cohortstudies die in Nederland zijn en worden uitgevoerd. Voor het adequaat uitvoeren van postlaunch monitoring (PLM) van functionele voedingsmiddelen en het signaleren van mogelijke problemen echter zijn op persoonsniveau te koppelen voedselconsumptiegegevens essentieel. Innemingdata zoals verzameld in de voedselconsumptiepeiling (VCP) lijken het meest waardevol. Aandacht is gewenst voor specifieke doel- en risicogroepen voor functionele voedingsmiddelen en supplementen, voor informatie over de voedings- en gezondheidstoestand van de populatie, alsook voor databestanden nodig voor de berekening van de nutrientenvoorziening. Twee studies (een bij jongvolwassenen en een bij kinderen van 9, 12 en 18 maanden) zijn nader bekeken op consumptie van functionele voedingsmiddelen. Onder gebruikers bleek de nutrientenvoorziening (in sommige gevallen ruimschoots) te worden gehaald. Alleen de foliumzuurvoorziening bij jongvolwassenen schoot veelal tekort en de aanbevolen hoeveelheid van met phytosterolen/-stanolen verrijkte margarines werd niet gehaald. In beide studies werden de veilig geachte bovengrenzen niet overschreden, met uitzondering van enkele overschrijdingen door gebruikers die zich in de bovenste 10 procent van de verdeling bevinden. De resultaten zijn slechts indicatief omdat deze bevindingen zijn gebaseerd op de waargenomen inneming en niet op de gebruikelijke inneming.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2005-08-12 )