|   print

Health gain and economic evaluation of breastfeeding policies : Model simulation
[ Gezondheidswinst en kosten-batenanalyse van interventies op het gebied van borstvoeding : Modelberekeningen ]
 
Buchner FL, Hoekstra J, van Rossum CTM

113 p in English   2007

RIVM Rapport 350040002
download pdf (1023Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
A policy aiming at increasing the percentage of breasted infants can be seen as a preventive measure, which can save health care costs.A literature review shows that breastfeeding has beneficial health effects in both the short en the longer term.
Convincing evidence is found for a protective effect of breastfeeding on gastrointestinal infections, otitis media, obesity and high blood pressure for the child and on rheumatoid arthritis for the mother. The health effects and economic consequences of several intervention scenarios are simulated and compared to the present situation. The largest health gain and savings of health care costs can be achieved when all newborns get breastfeeding for at least six months. Greater public health gain can be achieved by introducing breastfeeding to all newborns than trough a policy only focussing on extending the lactation of women already breastfeeding beyond three months.
The model simulation is also used to calculate the effects of the Masterplan Breastfeeding and the new targets of the Dutch Government on breastfeeding (the government intends to stimulate that 85% of Dutch mothers start breastfeeding and that after six month still 25% of the mothers breastfeed exclusively). Although many assumptions had to be made, the calculations show that the Master plan 2002-2006 was a successful intervention. In addition, if the new objective is achieved possibly an additional 1200 DALYs could be gained and 10 million euro net present value could be saved each year.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Het beleid om het aantal pasgeborenen dat borstvoeding krijgt te verhogen is niet alleen een maatregel die tot preventie van ziekten leidt maar ook besparingen in de gezondheidszorg kan opleveren.
Literatuuronderzoek laat zien dat borstvoeding gunstige gezondheidseffecten heeft, zowel op korte termijn als op lange termijn. Overtuigend bewijs is aanwezig dat borstvoeding bij het kind een beschermend effect heeft op infecties van het maagdarmkanaal, middenoorontsteking, overgewicht en hoge bloeddruk en voor de moeder op reumatische artritis. De gezondheidseffecten en de besparingen in de gezondheidszorg van verschillende interventies op het gebied van borstvoeding zijn gesimuleerd en vergeleken met de huidige situatie. De grootste gezondheidswinst en besparingen kunnen worden bereikt wanneer alle pasgeborenen minimaal zes maanden borstvoeding krijgen. Verder wordt een groter effect bereikt met maatregelen gericht om alle pasgeborenen borstvoeding te laten krijgen dan met maatregelen alleen gericht op het verlengen van de periode van borstvoeding door moeders die dat nu al drie maanden doen.
De effecten van het Masterplan Borstvoeding en de nieuwe doelstelling van de Nederlandse overheid voor borstvoeding (de overheid wil promoten dat 85% van de Nederlandse moeders starten met borstvoeding geven en dat na zes maanden nog steeds 25% van de moeders exclusieve borstvoeding geven) zijn ook berekend. Hoewel er vele aannames hierbij gemaakt zijn, is het Masterplan een succesvolle interventie. Wanneer de nieuwe doelstelling van het ministerie voor VWS wordt bereikt, zullen naar verwachting per jaar 1200 DALYs worden gewonnen en 10 miljoen euro netto contante waarde aan kosten van de gezondheidszorg worden bespaard.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-09-21 )