†|†  print

Voeding in relatie tot aandoeningen en medicijngebruik bij ouderen
[†Diet in relation to use of medication and health in older people†]

van den Berg SW, Weda M, de Bruin S, Noorlander CW, Janssen R, Notenboom K, Rompelberg C, Boer JMA

49 p in Dutch ††2012

RIVM briefrapport 350047001
download pdf (525Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Many older people (70-plus) have more than one chronic condition and a considerable number of them use five or more different drugs - especially for coronary heart disease, diabetes and asthma/COPD. Many of the drugs used by this group of elderly people (e.g. for lowering blood pressure or gastric acid inhibitors) cause side effects such as a dry mouth or nausea. These side effects can in turn lead to eating and drinking problems in these people which results in undernourishment. Subsequently, these people possibly consume too few calories and/or essential nutrients like vitamins, minerals and fibre. There are indications that older people have shortages of vitamin B2, vitamin B12, vitamin D, calcium, iron and zinc. The problems outlined above occur both in elderly people who live independently (about 93 percent of those over 70) and in those who live in residential care.

Long-term research into diet, use of medication and health in older people
The above findings were derived from a literature survey on this subject. In addition to the literature survey, eight care providers were interviewed and databases for medical conditions and medication use in 70-plussers were studied. The survey is part of a long-term project which is studying whether it is possible to improve the quality of life and the health of older people through the intake of a daily healthy diet. This may result in them needing fewer drugs. The Wageningen University & Research Centre, the TNO Research Institute and the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) are collaborating on this project.

Further discussion to take place in 2013
The findings will make up the content for a workshop to be held in 2013. During the workshop, care providers will discuss in more detail the extent to which a daily healthy diet can have a positive effect on the use of medication and on the health of older people.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Veel ouderen (70-plussers) hebben meer dan ťťn chronische aandoening en een aanzienlijk deel van hen gebruikt hiervoor vijf of meer verschillende medicijnen (vooral voor coronaire hartziekten, diabetes en astma/COPD). De medicijnen die ouderen veelvuldig gebruiken (bijvoorbeeld bloeddrukverlagers of maagzuurremmers) hebben vaak bijwerkingen zoals een droge mond of misselijkheid. Mede hierdoor kunnen ouderen problemen krijgen met eten en drinken en ondervoed raken. Dit betekent dat ze mogelijk te weinig calorieŽn binnenkrijgen en/of te weinig noodzakelijke voedingsstoffen, zoals vitaminen, mineralen en voedingsvezels. Er zijn aanwijzingen dat ouderen tekorten hebben aan vitamine B2, vitamine B12, vitamine D, calcium, ijzer en zink. Bovengenoemde problematiek speelt zowel bij ouderen die zelfstandig wonen - 93 procent van de 70-plussers - als bij ouderen die in instellingen verblijven.

Meerjarig onderzoek naar voeding, medicijngebruik en gezondheid bij ouderen
Dit blijkt uit een verkenning van wat er in de literatuur over dit onderwerp bekend is. Daarnaast zijn acht zorgverleners geÔnterviewd en zijn databases geraadpleegd over aandoeningen en medicijngebruik bij 70-plussers. De verkenning is onderdeel van een meerjarig project, waarin wordt onderzocht of het mogelijk is om de kwaliteit van leven en gezondheid van ouderen te verbeteren door dagelijks gezond te eten. Hierdoor gebruiken zij mogelijk minder medicijnen. De Wageningen UR (University & Research Centre), TNO en het RIVM werken voor dit project samen.

Nadere discussie in 2013
De bevindingen vormen de input voor een workshop in 2013. Hierin zullen zorgverleners nader bediscussiŽren of en hoe gezonde dagelijkse voeding het medicijngebruik en de gezondheidstoestand van ouderen kan beÔnvloeden.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-01-28 )