|   print

Naar een nieuw Nederlands voedingspeilingsysteem
[ Towards a new system of dietary monitoring in the Netherlands ]
 
Ocke MC, Hulshof KFAM, Bakker MI, Stafleu A, Streppel MT

78 p in Dutch   2005

RIVM rapport 350050001
download pdf (382Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Here, proposals are presented for a new system of dietary monitoring. The core of the system comprises a (semi-)continuous collection of data pertaining to the general population aged from 4 to 69 years. Separate surveys are advised for the various components made up of specific target groups, specific foods, nutritional status and/or determinants of dietary behavior. This system is set up to underpin a policy that will provide adequate healthy nutrition and food safety. The dietary assessment method used for designing the core data collection will consist of two non-consecutive 24-h dietary recalls in combination with a self-administered questionnaire; subjects will be recruited from consumer panels. Separate food consumption surveys are needed for the various components made up of young children, ethnic groups, pregnant and lactating women, and (institutionalized) elderly people. Calibration of the new and old methodologies will be necessary to study time trends in dietary intake, while insight into the validity of the employed methods is also required. Bottlenecks in nutrition signaled in the surveys may induce follow-up studies on nutritional status or on determinants of dietary behavior. The follow-up surveys should form an integral part of the dietary monitoring system. The new design and methodologies for dietary monitoring in the Netherlands are supported by many experts

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport omvat een advies over de invulling van een nieuw voedingspeilingsysteem. De basis wordt gevormd door een (semi)continue gegevensverzameling onder de algemene bevolking van 4-69 jaar. Daarnaast worden aanvullende onderzoeken bij specifieke doelgroepen, naar specifieke producten, naar voedingsstatus en/of naar determinanten van voedselconsumptie aanbevolen. Een dergelijk nieuw systeem is essentieel voor een adequaat toekomstig beleid op het gebied van voeding en voedselveiligheid. De voedselconsumptiemethode voor de basisgegevensverzameling zal bestaan uit twee niet-aaneengesloten 24-uursvoedingsnavragen aangevuld met een schriftelijke vragenlijst; de deelnemers zullen geworven worden uit een consumentenpanel. Voor jonge kinderen, allochtonen, zwangere en lacterende vrouwen en (geinstitutioneerde) ouderen of voor specifieke belangrijke producten zijn aparte - aanvullende - voedselconsumptiepeilingen nodig. Om tijdtrendanalyses met het verleden mogelijk te maken wordt aanbevolen een ijkingsstudie uit te voeren. Bovendien is het belangrijk om inzicht in de validiteit van de voedselconsumptie-gegevens te krijgen. Wanneer uit de voedselconsumptiepeilingen indicaties van knelpunten in de voeding naar voren komen, kan gericht vervolgonderzoek naar bijvoorbeeld voedingsstatus of determinanten van voedingsgedrag belangrijk zijn. Geadviseerd wordt om ook dit vervolgonderzoek integraal onderdeel te laten uitmaken van het voedingspeilingsysteem. Het voorgestelde toekomstige voedingspeilingsysteem heeft een breed draagvlak. De hierboven beschreven opzet en inhoud van het systeem wordt onderschreven door vele ter zake kundigen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM TNO Kwaliteit van Leven
( 2006-07-13 )