|   print

Zout- en jodiuminname 2010 : Voedingsstatusonderzoek bij volwassenen uit Doetinchem
[ Salt and iodine intake among adults in Doetinchem in 2010 ]
 
Hendriksen MAH, Wilson-van den Hooven EC, van der A DL

35 p in Dutch   2011

RIVM rapport 350070004
download pdf (281Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
In 2010 the salt intake (sodium chloride) of adults in Doetinchem, the Netherlands, exceeds the recommended maximum intake of 6 grams per day. This intake is nearly unchanged as compared to the first study on this topic executed in 2006. A high salt intake is associated with high blood pressure and can lead to cardiovascular diseases. In 2010, the iodine intake was optimal, but decreased as compared to 2006. Iodine deficiency can lead to thyroid disorders.

These are the most important conclusions of the present study performed by the RIVM by order and for the account of the ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). This study is part of the Dutch National Food Consumption Survey of the RIVM, a monitoring study to assess the food consumption and nutritional status of the Dutch population. The intake of sodium and iodine is estimated by measuring the amount of sodium and iodine excreted in urine over a 24-hour period. Daily salt intake can be calculated based on the sodium intake.

Urine samples of 342 adults aged 19 to 70 years from Doetinchem and surroundings were examined. In 2010, half of the participants had a salt intake of more than 8.5 grams per day and an iodine intake of more than 179 micrograms per day. In 2006, these daily intakes corresponded to 8.4 grams of salt and 262 micrograms of iodine, respectively. Since 2006 various efforts have been initiated to reduce the salt intake in the Netherlands, for example by the food industry to reduce the level of sodium chloride in processed foods. As yet, these efforts have not resulted in lower salt intakes. Although the study was performed in one town only, the results of this study may be seen as an indication of the salt and iodine intake in the Netherlands.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Zout- en jodiuminname bij volwassenen uit Doetinchem in 2010.

De inname van zout (natriumchloride) bij volwassenen uit Doetinchem lag in 2010 ruim boven de maximaal aanbevolen hoeveelheid van 6 gram per dag. Deze hoeveelheid is nagenoeg onveranderd sinds het eerste onderzoek dat hiernaar is verricht in 2006. Een te hoge zoutinname kan leiden tot een verhoogde bloeddruk, wat de kans op hart- en vaatziekten vergroot. De inname van jodium was in 2010 voldoende, maar is ten opzichte van 2006 gedaald. Een jodiumtekort kan een slechtwerkende schildklier veroorzaken.

Dit zijn de belangrijkste bevindingen van onderzoek van het RIVM, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderzoek is onderdeel van de zogeheten Voedsel Consumptie Peiling (VCP) van het RIVM, een periodiek onderzoek naar de voedselconsumptie en 'voedingsstatus' van Nederlanders. De inname van natrium en jodium is geschat door te meten hoeveel natrium en jodium in urine zit die gedurende een etmaal is verzameld. De dagelijkse zoutinname kan op basis van deze natriuminname worden berekend.

Voor dit onderzoek zijn urinemonsters onderzocht van 342 volwassenen uit Doetinchem in de leeftijd van 19 tot 70 jaar. De helft van de deelnemers had in 2010 een zoutinname van meer dan 8,5 gram per dag en een jodiuminname van meer dan 179 microgram per dag. In 2006 had de helft van de deelnemers een inname van meer dan 8,4 gram zout en 262 microgram jodium per dag. Na 2006 zijn er allerlei inspanningen geweest om de zoutinname in Nederland te verminderen. Zo voegt de levensmiddelenindustrie minder natriumchloride toe aan bewerkte voedingsmiddelen. Vooralsnog hebben deze inspanningen zich niet vertaald naar een lagere zoutinname. Hoewel het onderzoek alleen in Doetinchem is uitgevoerd, mogen de resultaten van dit zout- en jodiumonderzoek als een voorzichtige indicatie worden gezien voor de zout- en jodiuminname van de gehele Nederlandse bevolking.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2011-12-20 )