|   print

Kwantificeren van de gezondheidseffecten van voeding
[ Quantifying health effects of nutrition ]
 
Buchner FL, Hoekstra J, van den Berg SW, Wieleman F, van Rossum CTM

96 p in Dutch   2007

RIVM rapport 350080001
download pdf (646Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
Simulations show that with an elevation of fruit, vegetable and fish consumption large health gains can be achieved. Model simulation is a good method to underpin nutritional policy.
The RIVM Chronic Disease Model (CZM) can be used to calculate long term health effects and health care related costs of policy targets and dietary interventions. Simulations show that with an elevation of fruit, vegetable and fish consumption large health gains can be achieved. On the other hand, most health benefits related to fatty acids composition are already achieved. If the Dutch population complies with the dietary recommendations on nutrition, in 20 years, about 140,000 deaths and about 3% of the costs of health care will be saved. As the life expectancy increases people will experience health costs later in life.
Two dietary interventions, 'SchoolGruiten' and 'Werkfruit' are simulated within CZM. Children participating in 'SchoolGruiten' will see their life expectancy increased (+0.37 year). They will also, on average, stay healthy for a longer time, assuming long term effects of the intervention. In this way such a child will make less medical costs at a younger age, however most of this costs are only postponed. Introducing 'Werkfruit' in the Netherlands onto one out of 10 employers, will increase the life expectancy of an 20-year old by an estimated 0.08 year and decrease the health-related costs of the whole population with 0.2 percent.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Modelsimulaties geven aan dat met een grotere consumptie van fruit, groente en vis veel gezondheidswinst te behalen is. Dit soort schattingen kunnen worden gebruikt bij de onderbouwing van het voedingsbeleid.
Met behulp van het Chronische-Ziekten-Model (CZM) van het RIVM kunnen de gezondheidseffecten op de langere termijn en zorggerelateerde kosten van beleidsdoelstellingen en voedingsinterventies worden doorgerekend. De modelsimulaties geven aan dat met een verhoging van de consumptie van groenten, fruit en vis relatief veel gezondheidswinst te behalen is. Ook blijkt dat ten aanzien van de vetzuursamenstelling de meeste gezondheidswinst inmiddels al is bereikt. Als de gehele Nederlandse bevolking de aanbevelingen voor gezonde voeding zou naleven, overlijden de komende twintig jaar naar schatting 140.000 minder mensen. De totale zorgkosten die anders in 20 jaar worden uitgegeven verminderen dan ongeveer met 3%. Doordat mensen langer leven zullen in de daaropvolgende jaren hun zorgkosten wel toenemen.
Het model is ook gebruikt voor doorrekening van twee concrete voedingsinterventies, te weten SchoolGruiten en Werkfruit. Een kind dat deelneemt aan SchoolGruiten zal gemiddeld langer leven (+0,37 jaar) en ook langer gezond blijven. Er worden minder medische kosten op jongere leeftijd gemaakt. Deze kosten worden echter voor een groot deel uitgesteld. Voorwaarde voor de gunstige effecten is dat kinderen na de basisschool structureel meer groenten en fruit blijven eten. Werkfruit is een interventie die zich richt op de fruitconsumptie van werknemers in Nederland. Wanneer dit wordt ingevoerd bij 1 op de 10 werknemers, stijgt naar verwachting de levensverwachting van een 20-jarige met 0,08 jaar en nemen de gezondheidszorgkosten met 0,2 procent af.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2007-05-22 )