|   print

Biobank voor onderzoek naar chronische ziekten. Overzicht van de opbouw en het gebruik van de bloedverzamelingen van RIVM-cohorten
[ Biorepository for research on chronic diseases: Survey on the structure and use of blood collections in RIVM cohorts ]
 
den Hoedt EM, Hoebee B, Bueno de Mesquita HB

69 p in Dutch   2003

RIVM rapport 350620001
download pdf (4870Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This report describes the structure and use of the biobank at the RIVM Centres for Nutrition and Health, and Prevention and Health Services Research. Samples for this biobank were collected mainly between 1987 and 1998 for three large-scale epidemiological projects. The blood samples of approximately 60,000 participants were stored at temperatures of -20 degrees Centigrade, -86 degrees Centigrade and -196 degrees Centigrade, with samples divided into fractions (plasma, serum, white blood cells, red blood cells) and stored in 0.5 ml and 1.5 ml vials. These samples have been used for several research projects in the field of chronic diseases. In order to regulate the use of the samples for research into specific chronic diseases, so-called protected cohorts have been imposed. At the moment there are four: cardiovascular diseases, cancer, migraine and deceased participants.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Dit rapport beschrijft de opbouw en en het gebruik van de biobank van de RIVM-centra CVG en PZO. Deze biobank is voor het grootste deel opgebouwd tussen 1987 en 1998 in het kader van drie grootschalige epidemiologische projecten. De deelnemers (ca. 60 000) aan deze projecten hebben bloed afgestaan, dat is opgeslagen in vriezers van -20 graden Celsius, -86 graden Celsius en -196 graden Celsius. Het bloed is verdeeld in fracties (plasma, serum, witte bloedcellen, rode bloedcellen) en opgeslagen in porties van 0,5 ml en 1,5 ml. Het bloed is al voor verschillende onderzoeksvraagstellingen op gebied van chronische ziekten gebruikt, waarbij het bloed van het oudste project het meest is uitgeput. Ook is er DNA opgewerkt. Om bloed veilig te stellen voor onderzoek naar specifieke chronische ziekten of andere kenmerken zijn er zogenaamde beschermde cohorten ingesteld. Op dit moment zijn er vier beschermde cohorten: hart- en vaatziekten, kanker, migraine, en overleden deelnemers.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2004-05-04 )