|   print

[  ]
 
Klingeren B van ; Dessens-Kroon M ; Verheuvel M

15 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In de serie "Surveillance van penicillinase vormende gonokokken (PVG) in Nederland" worden in dit verslag de gegevens over 1988 weergegeven. Uit de jaarlijkse enquetering en de overzichten van de GHI volgt dat de in 1985 ingezette daling van het aantal gonorroe gevallen in ons land doorgaat en dat de incidentie in 1988 nog slechts 1/4 tot 1/3 bedroeg van die in 1985. De prevalentie van PVG blijkt daarentegen toe te nemen. Van de geisoleerde gonokokken stammen bleek 14,0% penicillinase vormer (vgl. 11,4% in 1987 en 9,6% in 1986). Het percentage in Amsterdam bedroeg, evenals in 1987, ca. 20%. Dit jaar werden 416 PVG voor nader onderzoek naar het RIVM gezonden. Het meest opvallend is de toename van plasmide-gecodeerde tetracycline resistentie bij PVG ; 38 isolaten (9,1%) bleken dit kenmerk te bevatten. Deze zgn. TRG/PVG werden vooral aangetroffen in Den Haag, waar in de 2e helft van 1988 ca. 60% van de PVG tevens TRG was. Deze stijging blijkt inmiddels in 1989 door te gaan. Voorts werden belangrijke verschuivingen in overheersende auxotypen en plasmiden patronen geconstateerd. Details van dit onderzoek zullen elders worden gepubliceerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-08-31 )