|   print

De bepaling van isoniazide and pyrazinamide in serum met behulp van hoge-druk vloeistofchromatografie
[ Analysis of isoniazid and pyrazinamid in serum by high pressure liquid chromatography ]
 
Rutgers A, Olling M, de Neeling AJ, de Groot G

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 358006001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Voor de gelijktijdige bepaling van twee tuberculostatica, isoniazide en pyrazinamide, in serum werd een snelle en eenvoudige HPLC-methode ontwikkeld. De resultaten van de HPLC-methode voor isoniazide kwamen goed overeen met de resultaten van een microbiologische bepalingsmethode.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-01-31 )