|   print

Onderzoek naar het voorkomen en de overdraagbaarheid van resistentie tegen carbadox, olaquindox en cyadox bij E.coli bacterien in varkensfaeces voor en gedurende het toedienen van voeder dat deze stoffen bevat
[ Investigation on the incidence and transferability of carbadox, olaquindox and cyadox resistance of E.coli in pig faeces before and during the administration of food containing these substances ]
 
Voogd CE, van Leeuwen WJ, Schot CS, Pruys D, Heck MEOC

p in Dutch   1987

RIVM Rapport 358471001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces gedurende 8 weken de E.coli fractie, die ongevoelig is voor chinoxaline-1,4-di-N-oxyden (carbabox, olaquindox en cyadox) bepaald. De eerste twee weken kregen de dieren voedsel zonder deze stoffen, daarna werden deze stoffen aan het voedsel toegevoegd. De conclusies zijn: 1. Van de aanvang af waren er carbadox, olaquindox of cyadox resistente bacterien in de faeces aanwezig. 2. Het percentage ongevoelige kolonievormende eenheden (KVE) van E.coli varieerde van 0,001 tot 100% van de totaal aanwezige E.coli KVE. Een duidelijke samenhang tussen toediening en ongevoeligheid werd niet gevonden. 3. De meeste carbadox-resistente bacterien waren ook resistent voor ampicilline, amoxycilline, tetracycline en streptomycine. Carbadox-resistentie bleek veelal overdraagbaar op een 22 Md plasmide te zijn gelocaliseerd, waarbij ook andere antibiotica-resistenties konden worden overgedragen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1987-09-30 )