|   print

Orienterend onderzoek naar het voorkomen van carbadox resistentie bij E.coli bacterien in varkensfaeces bij een varkensfokkerij
[ Preliminary investigation on the occurrence of carbadox resistance among E.coli bacteria isolated from pigfaeces on a pigfarm ]
 
Voogd CE, van Klingeren B, van Leeuwen WJ, Schot CS, Pruys D

15 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 358471002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In samenwerking met het Centraal Diergeneeskundig Instituut in Lelystad (CDI) werd in varkensfaeces afkomstig van een grote varkensfokkerij nagegaan of in diverse fasen van het opfokken carbadox-resistente Escherichia coli bacterien voorkwamen. De volgende conclusies kunnen worden getrokken: 1. Er werden in alle opfokfasen carbadox-resistente E.coli bacterien gevonden. 2. Deze carbadox-resistente bacterien waren veelal ook resistent tegen ampicilline, tetracycline, streptomycine, sulfonamiden en incidenteel ook tegen trimethoprim en chlooramfenicol. 3. Binnen een opfokfase werden grote verschillen in het percentage carbadox-resistente bacterien gevonden. Ook voor de andere antimicrobiele stoffen was dit het geval. 4. Onderzoek naar de indicatie van carbadox-resistente Gramnegatieve bacterien in de humane darmflora is nodig om de mogelijke gevolgen van het voorkomen van carbadox ongevoelige E.coli stammen bij varkens voor de volksgezondheid in te schatten.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-01-31 )