|   print

Onderzoek naar de toepasbaarheid van SOS-chromotest
[ Research on the application of the SOS chromotest ]
 
Voogd CE, van der Stel JJ, Verharen HW, van Bruchem MC

28 p in Dutch   1988

RIVM Rapport 358474001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Met 35 stoffen werd de mutagene activiteit onderzocht met een SOS-chromotest kit, de Ames-test en de fluctuatietest met Klebsiella pneumoniae. Voorzover het alkylerende stoffen betreft die basenpaar substituties veroorzaken, blijkt er een goede overeenstemming te bestaan met de resultaten van andere testmethoden. Uitzonderingen waren dichloorvos, 2-methyl-5-nitroimidazol en een luchtfilterextract. Voorts waren zoaleen, 3,5-dinitrobenzamide en 4-methyl-3-nitroaniline negatief in de SOS-chromotest en de fluctuatietest en positief in de Ames-test, indien uvr B- deficiente toetsorganismen werden gebruikt. Eveneens werd met 2,4-dinitroaniline en 4-amino-2-nitrophenol geen mutageen effect in de SOS-chromotest, doch wel in de andere twee testen gevonden. Nalidixinezuur was positief in de SOS-chromotest doch negatief in de Ames test en de fluctuatietest. Met de metabolische activering werden moeilijkheden ondervonden waardoor vermoedelijk met benzo(a)pyreen door ons geen mutageen effect werd aangetoond. Gelet op de enkele afwijkende resultaten achten wij een routinematige uitvoering van de SOS-chromotest vooralsnog niet wenselijk. Wel kan bij speciale onderzoekingen het resultaat een bijdrage leveren aan een betere evaluatie van mutageniteitsonderzoekingen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1988-06-30 )