|   print

[  ]
 
Pullen W , Klingeren B van

15 p in Dutch   1989

Toon Nederlands

English Abstract
Abstract not available

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Om na te gaan of de gevoeligheid van sporen van Bacillus cereus ATCC 9139 - het standaard toetsorganisme bij het onderzoek naar de sporocide eigenschappen van desinfectantia - voldoende representatief zijn voor sporevormende bacterien in het algemeen, is vergelijkend onderzoek gedaan met sporensuspensies van 4 Bacillus stammen en 4 Clostridium stammen. De sporocide werking van een zestal desinfectantia werd onderzocht in de Europese variant van de Standaard Suspensie Test. Uit het onderzoek blijkt dat sporen van Bacillus in het algemeen resistenter zijn tegen desinfectantia dan sporen van Clostridium. De onderlinge verschillen zijn echter zo groot dat op grond van werkzaamheid tegen de sporen van het standaard toetsorganisme niet mag worden geconcludeerd dat een middel in dezelfde concentratie en inwerkingstijd een universele sporocide werking uitoefent.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl

( 1989-07-31 )