|   print

Recall van medische hulpmiddelen. Deel 1: De leveranciers
[  ]
 
de Bruijn A, van Drongelen A

32 p in Dutch   2009

RIVM briefrapport 360050023
download pdf (166Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De meeste leveranciers van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen hebben een recall procedure paraat. Deze wordt echter zelden geoefend en ook een evaluatie van de uitgevoerde recall lijkt geen gemeengoed te zijn. Er worden bij het uitvoeren van een recall veel verschillende functionarissen in de zorginstellingen benaderd; een eenduidig aanspreekpunt voor recalls lijkt er niet zijn. In de informatie die over de recall wordt verstrekt ontbreken vaak belangrijke aandachtspunten zoals urgentie en te nemen voorzorgmaatregelen. De opvolging van de recall wordt door de leveranciers bewaakt; de inspanningen van de firma's lopen echter sterk uiteen.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2010-03-18 )