†|†  print

Aanschaf en introductie van medische technologie in het ziekenhuis
[†Purchase and introduction of medical technology in hospitals†]

de Bruijn ACP, van Drongelen AW

62 p in Dutch ††2012

RIVM rapport 360122001
download pdf (1685Kb)††

Toon Nederlands

English Abstract
Large investment projects for the purchase of medical technology such as scanners, surgical robots, infusion pumps and patient monitors, can be improved. This is the finding of the RIVM evaluation of the purchase procedure for the above-mentioned medical technology in eighteen hospitals. More direction is needed to perform the necessary steps in the procedure, to ensure that a well considered purchase is made and that the medical technology is properly implemented. It was found that as the project progresses, procedural steps are omitted or taken less meticulously. A positive finding was that in all cases a list of criteria was drawn up.

Focus points
The study shows that less than half of the hospitals performed a risk analysis as part of the purchase procedure. Where a risk analysis was performed, it was not always used for the preparation of the list of criteria, the training of employees and the management of the equipment. A risk analysis identifies the potential risks that are associated with the use of the particular technology and the measures that can be taken to reduce these risks.

The assignment of responsibility for the so-called 'release for use' should be improved. Release for use means that the performance of the device is evaluated at its location and that the users are properly trained. In addition to the initial training in the use of medical technology, attention should be paid to the maintenance of people's knowledge and skills. Furthermore, employees should also be sufficiently trained during a trial period. Finally, the purchase project should have a clear endpoint. In many cases, the project was not finalised with a concluding report.

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De uitvoering van grote investeringsprojecten voor de aanschaf van medische apparatuur zoals scanners, chirurgische robots, infuuspompen en patiŽntenmonitors, kan verbeterd worden. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM in achttien ziekenhuizen naar de gevolgde procedures bij de aankoop van de genoemde medische apparaten. Er is vooral meer regie nodig om alle stappen uit de aanschafprocedure uit te voeren, zodat deze medische technologie op verantwoorde wijze wordt aangeschaft en in gebruik wordt genomen. Zeker naarmate het inkoopproject vordert, worden procedurele stappen overgeslagen of minder nauwgezet genomen. Er wordt wel altijd een programma van eisen opgesteld.

Aandachtspunten
Uit het onderzoek blijkt dat in minder dan de helft van de onderzochte ziekenhuizen een risicoanalyse is uitgevoerd als onderdeel van de aanschafprocedure. Ziekenhuizen die de risico's wel hebben afgewogen, hebben deze analyse niet altijd benut om het programma van eisen op te stellen, voor de training van de medewerkers en voor het beheer van de apparaten. Een risicoanalyse levert inzicht in de mogelijke risico's die zijn verbonden aan het gebruik van een bepaalde technologie. Daarnaast geeft het inzicht in maatregelen die genomen kunnen worden om deze risico's te beperken.

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2013-03-25 )