|   print

De testosteron produktietest. Een specifieke in vitro biologische bepaling van luteiniserend hormoon (LH)
[ [The testosterone production assay. A specific in vitro bioassay for luteinizing hormone (LH)] ]
 
van Ginkel LA, Loeber JG

p in Dutch   1983

RIVM Rapport 367907001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een in vitro biologische bepaling voor luteiniserend hormoon (LH), de testosteron produktietest (TPA) in muize Leydig cellen, werd opgezet. De meting van het geproduceerde testosteron vindt plaats met behulp van een radioimmunochemische methode. De dosis-werkingscurve geeft, indien de testosteron produktie wordt uitgezet tegen de log (dosis LH), een lineair verband. De correlatie kan echter verbeterd worden door een parameter c, welke iteratief vastgesteld kan worden, in te voeren en vervolgens de regressie van de respons tegen de log (dosis LH + c) te berekenen. De resultaten zijn in dat geval vergelijkbaar met die verkregen door berekening van de regressie van een transformatie van de respons, nl. de vierkantswortel uit de respons, tegen de log (dosis LH). Voor het verkrijgen van een gevoelige, reproduceerbare dosis werkingscurve is een pre-incubatie van de celsuspensie noodzakelijk.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid
( 1983-03-18 )