|   print

Separation and purification of several anabolics present in bovine urine by isocratic high performance liquid chromatography
[ Zuivering van kalver- en runderurine via hoge druk vloeistofchromatografie voor onderzoek naar de aanwezigheid van verschillende anabolica ]
 
Jansen EHJM, Both-Miedema R, van Blitterswijk H, Stephany RW

p in English   1984

RIVM Rapport 367910003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een eenvoudig isocratisch hoge druk vloeistofchromatografisch systeem wordt beschreven voor de scheiding en zuivering van verschillende typen laag moleculaire anabole verbindingen en enige van hun metabolieten. Voor dit doel worden de verbindingen gechromatografeerd over een "reversed phase" C18 kolom door middel van water-methanol mengsels. Diethylstilbestrol (DES), hexestrol, alfa-R en beta-dienestrol, Zeranol R, zearalenon, zearalanon, 17-beta-Trenbolone R, 19-nortestosteron, 17-alfa-methyltestosteron en medroxyprogesteron worden van elkaar gescheiden. Behalve voor UV-detectie direct gekoppeld aan de vloeistofchromatograaf bleken de geisoleerde fracties ook geschikt voor separaat vervolgonderzoek met (radio)immunochemische detectie, dunnelaagchromatografie, en/of gaschromatografie-massaspectrometrie.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-06-15 )