|   print

De Internationale Standaard voor humaan follikel stimulerend hormoon. Deelname aan een ringijking met een in vivo biologische methode
[ The 1st International Standard for human follitropin. Participation in a collaborative study contributing an in vivo bioassay ]
 
Loeber JG, van de Siepkamp JJ

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 368004001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Op verzoek van het National Institute for Biological Standards and Control (NIBSC) te Londen werd deelgenomen aan een internationale ringijking van twee preparaten van humaan follikel stimulerend hormoon (FSH). Hiervoor werd een in vivo biologische methode opgezet, waarmee een der auteurs elders reeds ervaring had opgedaan. Deze methode berust op de gewichtsvermeerdering van ovaria van jonge vrouwelijke ratten. De techniek is eenvoudig en de precisie bevredigend. De gevonden sterkte van de beide preparaten werd gerapporteerd aan het NIBSC. Op basis van de resultaten van alle deelnemers zal een van de twee preparaten worden benoemd tot nieuwe internationale standaard voor humaan FSH. Dit is van grote betekenis voor de standaardisatie van onder andere radioimmunochemische methoden in gebruik in klinisch-chemische laboratoria.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-03-31 )