|   print

Collaborative study of the proposed first international standard of bovine luteinizing hormone for immunoassay
[ Ringijking van de beoogde eerste internationale standaard voor runder luteiniserend hormoon bestemd voor immunochemische bepalingsmethoden ]
 
Loeber JG, van de Wiel DFM, Gaines Das RE

p in English   1985

RIVM Rapport 368004002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een geampulleerd, drooggevroren preparaat van runder hypofysaire luteiniserend hormoon, code EHC-bLH-1, is in internationale ringijking getest op zijn geschiktheid om te dienen als Internationale Standaard. Acht laboratoria verschaften immunoassay gegevens, 1 laboratorium leverde receptor assay gegevens. Bioassay gegevens werden van 3 laboratoria verkregen. De geometrisch gemiddelde sterkte gemeten per immunoassay en uitgedrukt in mU van het USDA bLH-B-5 preparaat per ampul werd geschat op 25,6, hetgeen overeenkomt met het resultaat van de bioassays. De geometrisch gemiddelde sterkte gemeten per receptor assay of per in vitro bioassay was lager, nl. 13.2. De oorzaak van dit verschil wordt momenteel onderzocht. De bepalingskarakteristieken stabiliteit waren acceptabel. Voorgesteld wordt om dit materiaal te benoemen tot de Internationale Standaard voor runder Luteiniserend Hormoon voor Immunoassay met een sterkte van 25 mIU per ampul.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-05-30 )