|   print

Residuen van anabolica in toedieningsplaatsen bij slachtdieren. II Specifieke identificatie van anabolica met HPLC-diode array detectie
[ Residues of anabolics in application sites of slaughtered cattle. II Specific identification of anabolics with HPLC-diode array detection ]
 
van Blitterswijk H, Jansen EHJM, Stephany RW

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 368301005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De combinatie hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) met in situ totale ultraviolet (UV) spectrumdetectie via het "diode array principe", wordt nader beschreven en geevalueerd. Een relatief grote hoeveelheid stof (circa 200 nanogram) is benodigd voor spectrum identificatie. Voor piekdetetie bij een of meerdere discrete golflengten, ligt de gevoeligheid ongeveer een factor 100 lager. In bijlage I worden van 85 standaarden van o.a. anabolica, andere steroiden en sulfonamiden de UV-spectra gegeven onder HPLC condities. Bijlage II bevat een gedetailleerde beschrijving van de methode. Gezien de resultaten wordt voorgesteld de techniek nu voor identificatie van anabolica in toedieningsplaatsen een hierarchisch hogere status te geven dan tot nu toe het geval is geweest, namelijk slechts een screeningsmethode. Voorgesteld wordt als onderzoekprocedure: screening en identificatie via HPLC-diode array detectie, met zonodig voor (her)keuringsonderz. aanvullende identificatie via bijvoorbeeld HPLC- RIA, HPLC-DLC, HPLC-GC of HPLC-GC-LRMS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-09-16 )