|   print

Fast HPLC screening method for the presence of trenbolone and its major metabolite in urine of slaughter cattle
[ Snelle HPLC-screeningsmethode voor de detectie van Trenbolone(R) en zijn hoofdmetaboliet in urine van geslachte runderen ]
 
Jansen EHJM, Zoontjes PW, van Blitterswijk H, Both-Miedema R, Stephany RW

p in English   1984

RIVM Rapport 368301006

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een eenvoudige en snelle detectiemethode voor 17beta-trenbolon en zijn hoofdmetaboliet 17alfa-trenbolon wordt beschreven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een HPLC-scheiding op een "normal phase" kolom met UV-detectie bij 350 nm. De absolute detectiegrens ligt in de orde van 0.3-0.4 ng, terwijl de detectielimiet in urinemonsters ligt in de orde van 1-2 mug/l.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-11-30 )