|   print

Onderzoek naar de aanwezigheid van sporen anabolica in slachtdiermateriaal door middel van de combinatie hoge druk vloeistofchromatografie en gaschromatografie. I: De identificatie van testosteronpropionaat en estradiolbenzoaat in spuitplaatsen van kalveren
[ The identification of testosteron propionate and estradiol benzoate inninjection sites of veal calves ]
 
Stephany RW, van Rossum HJ, Both-Miedema R, Jansen EHJM

p in Dutch   1986

RIVM Rapport 368301007

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Een betrouwbare methode werd uitgewerkt voor de identificatie van testosteronpropionaat (T-P) en/of estradiolbenzoaat (E2-Bz) in spuitplaatsmateriaal van kalveren en runderen. De methode berust op selectieve multi-derivaat karakterisering via de combinatie hoge druk vloeistof chromatografie (HPLC) - capillaire gaschromatografie met vlamionisatie (GC-FID). De methode is zeer flexibel en kan zeker verder geoptimaliseerd worden, met name wat betreft de verlaging van de aantoonbaarheidsgrens. Deze is voorlopig praktisch geindiceerd op ongeveer 1 mg/kg (1 ppm). Vergelijkend kwalitatief onderzoek met de nieuwe HPLC/GC-FID methode enerzijds en met dunnelaagchromatografie en HPLC-totaal UV spectrum detectie of HPLC-UV detectie anderzijds leverde geen aanwijzingen op voor mogelijk fout positieve bevindingen. Toepassing van de nieuwe methode bij keuringsonderzoek van 26 monsters spuitplaatsmateriaal toonde ondubbelzinnig de aanwezigheid aan van T-P en/of E2-Bz in 25 van deze monsters.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-05-31 )