|   print

Excretion of alpha- and beta-trenbolone in urine of veal calves implanted with trenbolone acetate in combination with estradiol or zeranol
[ Uitscheiding van alfa- en beta-trenbolon in de urine van mestkalveren na behandeling met trenboloneacetaat in combinatie met estradiol of zeranol ]
 
Jansen EHJM, Zoontjes PW, van Blitterswijk H, Stephany RW

p in English   1986

RIVM Rapport 368301013

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De uitscheiding van alfa- en beta-trenbolon in de urine van kalveren die behandeld zijn met trenbolonacetaat is bepaald via hoge druk vloeistofchromatografie met UV-detectie bij 350 nm. Uit deze proef blijkt dat de hoofdmetaboliet alfa-trenbolon is, terwijl beta-trenbolon nauwelijks uitgescheiden wordt. De gehalten aan alfa-trenbolon kunnen oplopen tot 30 ug/l en zijn bij een aantal dieren nog 48 dagen na behandeling aantoonbaar. De resultaten laten echter zien dat de urinaire gehalten van trenbolon en/of metabolieten aanzienlijk fluctueren. Als gevolg hiervan zijn deze gehalten minder geschikt om bij mestkalveren te controleren of de vereiste wachttijden na toepassing van Trenboloneacetaat houdende implantaten in acht zijn genomen in geval van (een mogelijk toekomstig) toegestaan legaal gebruik.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-02-28 )