|   print

Orienterend onderzoek naar de urinaire uitscheiding van nortestosteron en zijn metabolieten door twee jonge stieren behandeld met Laurabolin R
[ Preliminary investigation of the urinary excretion of nortestosterone and its metabolites by two cattle treated with Laurabolin R ]
 
Jansen EHJM, Both-Miedema R, van den Berg RH, van den Bosch D, Enkelaar-Willemsen C, Stephany RW

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 368301014

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De uitscheiding van 19-nortestosteron in de urine van jonge stieren behandeld met 19-nortestosteron-17-dodecanoaat in olie (Laurabolin R) is bepaald met de combinatie hoge druk vloeistofchromatografie- radioimmunoassay (HPLC-RIA) voor nortestosteron. Uit deze proef met 2 behandelde dieren bleek dat de urinaire concentraties aan 19- nortestosteron zelf zeer laag zijn tot maximaal 1 mu-g/l. Er zijn door middel van immunogrammen aanwijzingen gevonden voor het mogelijk vorkomen van metabolieten van 19-nortestosteron uit de 5beta-reductase route.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-09-17 )