|   print

Urinary and fecal excretion of 19-nortestosterone by veal calves injected with an anabolic combination of nortestosterone dodecanoate and estradiol benzoate
[ Urinaire en faecale uitscheiding van 19-nortestosteron door vleeskalveren na injectie met een anabole combinatie van nortestosterondodecanaat en estradiolbenzaat ]
 
Jansen EHJM, van den Berg RH, Enkelaar-Willemsen C, Both-Miedema R, Zomer G, Stephany RW

p in English   1986

RIVM Rapport 368301015

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
De uitscheiding van 19-nortestosteron (NT) in urine en faeces is onderzocht bij twee vleeskalveren die ingespoten zijn met een combinatie van nortestosterondodecanoaat en estradiolbenzoaat opgelost in olie. Om mogelijke metabolieten op te sporen zijn immunogrammen gemaakt met de combinatie hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC) en chemiluminescente immunochemische (CLIA) detectie. Hierbij is gebruik gemaakt van een antiserum voor NT dat minder specifiek is. In urine zijn gehalten waargenomen tot 4 ug/l. In de immunogrammen zijn geen andere blijvende en belangrijke responsies waargenomen. In faeces blijft het gehalte aan NT beneden het niveau van 1 ug/kg. In de immunogrammen werd tevens een responsie waargenomen die mogelijk veroorzaakt wordt door metabolieten. Het schijnbare gehalte hiervan bleef echter beneden circa 4 ug/kg NT equivalent.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-03-31 )