|   print

Keuringsonderzoek naar de aantoonbaarheid van stilbeenderivaten in runderurine. Periode januari-april 1984
[ Inspection for the presence of stilbene derivative in cattle urine. The period January-April 1984 ]
 
Jansen EHJM, Stephany RW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 368302002

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
2333 Monsters runderurine werden via celite-RIA onderzocht op de aanwezigheid van DES, DE en/of HEX. In 4 monsters was deze aanwezigheid geindiceerd. In deze 4 monsters werd via GCMS de aanwezigheid van DE bevestigd. HEX en DES werd niet aangetroffen. Het gehanteerde onderzoeksmodel bleek zeer betrouwbaar. Er werden geen discrepanties gevonden tussen HPLC-RIA en HPLC-GCMS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-06-20 )