|   print

Keuringsonderzoek naar de aantoonbaarheid van stilbeenderivaten in runderurine. Periode april tot juli 1984
[ Inspection for the presence of stilbene derivatives in cattle urine. The period April till July 1984 ]
 
Jansen EHJM, Stekelenburg P, Stephany RW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 368302003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
2225 monsters runderurine werden via celite-RIA onderzocht op de aanwezigheid van DES, DE en/of HEX. In 2 monsters was deze aanwezigheid geindiceerd. In deze 2 monsters werd via GCMS de aanwezigheid van DES bevestigd. HEX en DE werden niet aangetroffen. Het gehanteerde onderzoeksmodel bleek zeer betrouwbaar. Er werden geen discrepanties gevonden tussen HPLC-RIA en HPLC-GCMS.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-09-17 )