|   print

Keuringsonderzoek naar de aantoonbaarheid van stilbeenderivaten in runderurine. Periode juli tot oktober 1984
[ Inspection for the presence of stilbene derivatives in cattle urine. The period July till October 1984 ]
 
Jansen EHJM, Stekelenburg P, Stephany RW

p in Dutch   1984

RIVM Rapport 368302004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Gedurende het derde kwartaal van 1984 zijn, in het kader van het keurings- onderzoek naar de aanwezigheid van diethylstilbestrol (DES) in runderurine, 1271 monsters urine onderzocht. De eerste stap ("screening") in het onderzoeksmodel is een radioimmunochemische bepaling inclusief een chromatografische zuivering via celite, uitgevoerd door het BCO te Breda onder RIVM-contract. Bevestigingsonderzoek vond plaats bij het RIVM via de combinatie hoge druk vloeistofchromatografie (HPLC)-gaschromatografie- massaspectrometrie (GCMS) en de combinatie HPLC-dunnelaag chromatografie (DLC). Hierbij werd in 3 monsters DES aangetoond, een met een gehalte rond 4 mug/l en twee met gehalten groter dan 10 mug/l. De eveneens verboden nauw verwante stoffen dienestrol (DE) en hexestrol (HEX) werden niet aangetroffen. Dit keuringsprogramma toont aan dat het misbruik van DES en van de andere "stilbenen" nauwelijks meer voorkomt, waarschijnlijk door de herinvoering van het keuringsonderzoek begin 1984.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1984-11-13 )