|   print

Karakterisering van drie nieuwe DES-antiseria opgewekt bij konijnen tegen DES-BSA immunogeen
[ Characterization of three novel DES-antisera raised in rabbits against DES-BSA immunogene ]
 
Jansen EHJM, van den Berg RH, van Ginkel LA, Stephany RW

p in Dutch   1985

RIVM Rapport 368303001

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In dit rapport wordt de ontwikkeling en karakterisering beschreven van 3 nieuwe antisera tegen diethylstilbestrol (DES). De synthese is beschreven van het hapteen DES-mono-carboxypropylether en van het DES- immunogeen dat bereid werd door koppeling van het hapteen aan runder serum albumine (BSA). Met dit DES-BSA complex werden 3 konijnen geimmuniseerd. Na 3 maanden werden antisera verkregen met een hoge specificiteit voor DES. De kruisreactiviteit van de stilbeenderivaten dienestrol (DE) en hexestrol (HEX) is zeer laag. De specificiteit is ook getest onder routine omstandigheden door bepaling van het schijnbare DES-gehalte van praktijk monsters urine verrijkt met bekende hoeveelheden DE of HEX.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-11-30 )