|   print

Preparation and characterization of lyophilized antisera against 19- nortestosterone
[ Bereiding en karakterisering van drooggevroren antisera tegen 19- nortestosteron ]
 
van den Berg RH, Jansen EHJM, Enkelaar-Willemsen C, Laan CA, Zomer G, Zoontjes PW, van de Siepkamp JJ, Stephany RW

p in English   1985

RIVM Rapport 368303003

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Antisera tegen 19-nortestosteron zijn opgewekt in konijnen door immunisatie met verschillende runder serum albumine (BSA)-conjugaten gekoppeld aan positie 7 of 3 van het steroid. De antisera zijn in geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit van de antisera opgewekt tegen NT- 7-carboxyethylthio-BSA zijn goed. Zoals verwacht mocht worden vertonen een aantal nauwverwante stoffen en enige metabolieten van NT een aanzienlijke kruisreactiviteit met de antisera opgewekt tegen NT-3- carboxymethyloxime-BSA. Hierdoor zijn de in dit rapport beschreven antisera geschikt voor screeningsdoeleinden alsook ten dele voor metabolisme studies in het kader van de controle op het verboden gebruik van hormonale anabolica bij slachtdieren.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-09-30 )