|   print

Preparation and characterization of lyophilized antisera against 17alpha-methyltestosterone
[ Bereiding en karakterisering van drooggevroren antisera tegen 17alfa- methyltestosteron ]
 
van den Berg RH, Jansen EHJM, Zomer G, Enkelaar-Willemsen C, Laan CA, Zoontjes PW, van de Siepkamp JJ, Stephany RW

p in English   1985

RIVM Rapport 368303004

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Antisera tegen 17alfa-methyltestosteron zijn opgewekt in konijnen door immunisatie met het 3-carboxymethyloxime-runder serum albumine conjugaat (MT-3CMO-BSA). De antisera zijn in geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit is goed. Zoals verwacht mag worden vertonen slechts enkele nauwverwante stoffen een kruisreactiviteit in de orde van 3-15%. Hierdoor zijn de twee in dit rapport beschreven antisera uitstekend geschikt voor metabolisme studies en voor screeningsdoeleinden.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1985-09-30 )