|   print

Preparation and characterization of lyophilized antisera against trenbolone and zeranol
[ Bereiding en karakterisering van drooggevroren antisera tegen trenbolon en zeranol ]
 
Jansen EHJM, van den Berg RH, Enkaalr-Willemsen C, Zomer G, Stephany RW

p in English   1986

RIVM Rapport 368303005

Toon Nederlands

English Abstract

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
Antisera tegen trenbolon (TB) en zeranol (Z) werden opgewekt in konijnen door immunisatie met het 7-carboxymethyloxime-runder serum albumine (BSA) conjugaat van Z (Z-7CMO-BSA) en het 17-hemisuccinaat-BSA conjugaat van TB (TB-17HS-BSA). De antisera zijn in de geschikte hoeveelheden geampulleerd, drooggevroren en opnieuw gekarakteriseerd. De specificiteit van alle antisera is goed. Zoals verwacht mag worden vertonen de antisera slechts met enkele aan TB of Z nauwverwante stoffen kruisreactiviteit zoals bepaald met radio immunoassay (RIA). Hierdoor zijn de in dit rapport beschreven antisera uitstekend geschikt voor metabolisme studies en voor screeningsdoeleinden. De Z-antisera zijn ook geschikt bevonden in een chemiluminescentie immunoassay (CLIA).

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 1986-04-30 )