|   print

Geautomatiseerde distributiesystemen voor geneesmiddelen
[ Automated medication dispensing systems for medicines ]
 
de Rooij-Lamme EK, Groot DW, de Kaste D

58 p in Dutch   2007

RIVM rapport 370010001
download pdf (706Kb)  

Toon Nederlands

English Abstract
This study highlights some shortcomings in the maintenance and medicine selection of automated medication dispensing systems (AMDS). Incorrect medicines were found in 2% of the inspected dispensing systems. There was no evidence of cross-contamination between the bags intended for the various patients. There were also no problems with the shelf-life of the products examined.
Automated medication dispensing systems are increasingly being used for the distribution of medicines. medication date/time directly into a bag. The AMDS is seen as a time-saving machine which simultaneously provides an improvement in quality.
Although, in principle, there are sufficient safety precautions in place to ensure reliability when using the AMDS, it appears that the quality regulations for the production process are insufficiently adhered to in practice.

 

RIVM - Bilthoven - the Netherlands - www.rivm.nl

Display English

Rapport in het kort
In toenemende mate worden geneesmiddelen met behulp van geautomatiseerde distributiesystemen (GDS) aan patienten verstrekt. De GDS-machine zorgt ervoor dat de geneesmiddelen per individu en per inname-tijdstip worden verpakt. GDS-machines zijn ontwikkeld om tijd te besparen en de kwaliteit van de geneesmiddelenverstrekking te verbeteren. Met als doel dat elke patient de juiste geneesmiddelen op het juiste tijdstip ontvangt.
Volgens een onderzoek van IGZ uit 2002 waren er in die tijd nog onvoldoende kwaliteitswaarborgen van het verpakkingsproces aanwezig, waardoor het gebruik van deze GDS-machines mogelijk een risico vormt voor de patient. Omdat de geneesmiddelen uit de oorspronkelijke verpakking worden gehaald kunnen ze onderling worden verwisseld, kan er kruiscontaminatie ontstaan en kan de houdbaarheid negatief worden beinvloed.
Uit het in dit rapport beschreven onderzoek blijkt dat hoofdzakelijk het onderhoud van de GDS-machine en het assortimentsbeheer te wensen overlaat. Er zijn echter geen aanwijzingen gevonden voor het optreden van kruiscontaminatie en ook zijn er bij de onderzochte producten geen houdbaarheidsproblemen geconstateerd. De GDS-rollen zelf zien er over het algemeen goed uit en in 2% van de onderzochte GDS-zakjes is een foutieve uitvulling van geneesmiddelen geconstateerd.

 

RIVM - Bilthoven - Nederland - www.rivm.nl
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
( 2008-04-23 )